Galerie a Internet
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Dagmar Čerňová

1. ALLEN, P.; VACCARO, R.; PRESUTTI, G.
Artiste : An integrated Art Analysis and Navigation Enviroment. Cultivate Interactive [online]. July 2000, issue 1. ISSN 1471-3225.
URL: http://www.cultivate-int.org/issue1/artiste
  Projekt ARTISTE je zaměřený na vytvoření jednotného vyhledávání a indexování uměleckých děl na základě použití širokospektrální barevné analýzy díla, automatického výpisu metadat atd. Projekt je doporučen evropským muzeím a galeriím pro lepší přístup jak profesionálů, tak běžných uživatelů ke sbírkám.
2. DOWDEN, Robin; SAYRE, Scott; DIETZ, Steve
ArtsConnectEd : Collaboration in the Integration and Access to Museum Resources. First Monday :Peer-reviewed Journal on the Internet [online]. 2000, vol. 5, no. 6. ISSN 1396-0466.
URL: http://firstmonday.org/issues/issue5_6/dowden//index.html
  Projekt ArtsConnectEd spojující The Minneapolis Institute of Arts a Walker Art Center slouží k přístupu ke kombinovaným uměleckým sbírkám a knihovnám obou institucí. Kromě uměleckých děl jsou k dispozici online audio a video nahrávky, textové informace o zdrojích a aktivity pro všechny věkové skupiny.
3. MCLAUGHLIN, Margaret L.
Art for sale: commercial art galleries on the world wide web [online]. Last modif. 1998-10-26.  
URL:
http://www-rcf.usc.edu/~mmclaugh/webart.html
  Tato studie se zabývá analýzou prodejních galerií. Autorka hodnotí formu prezentace děl, výtvarnou charakteristiku a servis jednotlivých galerií. V příloze je dotazník, který autorka použila pro sběr dat.
4. MCLAUGHLIN, Margaret L.
The Art site on the World Wide Web.
Journal of Computer-Mediated Communication
[online]. March 1996, vol. 1, no. 4. ISSN 1083-6101.
URL: http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/mclaugh.html

  Autorka se zamýšlí nad pozicí dnešních institucí vystavujících moderní umělecká díla na webu. Tato prezentace vede na jednu stranu k nižší návštěvnosti muzeí a galerií, ale na stranu druhou umožňuje představit nové formy moderního počítačového umění a boří hranice mezi umělcem a publikem.

5. MCLAUGHLIN, Margaret L.
The USC interactive art museum : removing the barriers between museums and their constituencies
[online]. May 21, 1997.
URL: http://ascusc.org/jcmc/paperforica.html
  V této práci je představen projekt, který umožňuje vystavování 3D objektů z různých úhlů pohledu a je popsán na základě tří různých příkladů ve Fisher Gallery, kde je také software instalován.  Projekt obsahuje např. i WebChat, který dovoluje reálnou komunikaci mezi návštěvníky galerie.   
6. PHELAN, Joseph
Great Art Museums Online. 
In Arcyclopedia : The Fine Art Search Engine [online]. July 2000.  

URL: http://artcyclopedia.com/feature-2000-07.html
7. BACA, Murtha; HARPRING, Patricia
Categories for the Description od Works of Art
[online]. Version 2.0. c2000.
URL: http://www.getty.edu/research/institute/standards/cdwa
  Kategorie pro popis uměleckých děl vytváří koncepční rámec pro popis a zpřístupnění informací o objektech a obrazech. Dokument obsahuje širokou typologii včetně definic a je doplněn příklady.

Zpět do Digitální knihovny


© Dagmar Čerňová, 2001
Původní zdroj rešerše *** Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2001-09-25
Aktualizováno: 2002-01-30